Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie

 

Nawigacja

Lista nauczycieli

E-mail
 
 
mgr Mirosława Godek
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 
 
mgr Marta Harla
pedagog
 
 
mgr Witold Jarosz
język polski
 
 
mgr Marta Jemioło
geografia
 
 
mgr Wojciech Kaszub
zajęcia techniczne
 
 
mgr Łukasz Kopacz
język niemiecki
 
 
mgr Ewa Kopacz
wychowanie przedszkolne
 
 
mgr Lidia Kopacz
edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 
 
mgr Agnieszka Lelek
logopeda
 
 
mgr Agata  Madej
język angielski
 
 
mgr Zofia Marek
edukacja wczesnoszkolna
 
 
mgr Łukasz Muniak
wychowanie fizyzne
 
 
mgr Dariusz Skrzypek
muzyka
 
 
mgr Teresa Skrzypek
biologia, przyroda
 
 
mgr inż. Agata Trawczyńska
dyr. szkoły, matemat., bibliot., chemia
 
 
mgr Aleksandra Trznadel
fizyka
 
 
mgr Monika Tworek
matematyka, informatyka
 
 
mgr Piotr Wolak
historia, wychowanie do życia w rodzinie
 
 
ks. mgr Marek Wójtowicz
religia